La primera ministra Polonia Beata Szydlo (Wiki commons - Adrian Grycuk )