Madre Teresa, (Foto Manfredo Ferrari - Wiki commons - cc)