Mons. Anthony Muheria, Arzobispo de Nyeri (Kenya) © Zenit