La foto del padre Hamel sobre el altar de Santa Marta (Foto © Osservatore Romano).-